شیوه های پرداخت

روش های خرید از مجموعه :

  • خرید به صورت درگاه مستقیم بانکی و پستی سایت(زیبال)
  • خرید به صورت تلفنی و ارسال پست و اوتوبوس
  • خرید به صورت حضوری در دفتر